Algemene voorwaarden

naar registreren

Het Spel

Het is een spel voor jong en oud. De waarden in dit spel komen niet overeen met het echte leven. Veel plezier ermee!

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat je Wealthy gaat spelen. De toegang en het gebruik van deze site mag alleen plaatsvinden wanneer je akkoord gaat met de regels die hieronder staan.

Regels:

Deze regels worden gecontroleerd door de Judge. Het niet naleven van deze regels kan gevolgen hebben tot verwijdering van het account.

1. U heeft maximaal één sub-account bij Wealthy.

2. Regels van subaccount:
 a. HA en sub.account moeten in dezelfde club.
 b. Is de huidige club vol dan moeten beiden naar een andere club of een club starten.
 c. HA en sub. account kunnen elkaar geen gifts geven of bij elkaar inbreken.
 d. Een sub-account moet ALTIJD door gegeven worden aan de judge.
 e. Er mag geen ander account overgenomen worden.
De crew zal dagelijks alle sub.accounts streng controleren.

3. Fouten en of andere opmerkingen over Wealthy dienen te worden doorgegeven aan de Rob.webmaster en er mag geen misbruik van gemaakt worden.

4. Bij het versturen van (persoonlijke) berichten dient u normaal taalgebruik te gebruiken. Schelden, discriminatie of andere vormen die intimiderend opgevat kunnen worden, zijn niet toegestaan. Schenden van deze rechten kunnen leiden tot verwijdering van uw account.

         Artikel 1 BW:

         Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
         Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet          toegestaan.


5. Er mag geen reclame - of andere vormen van promotie - geplaatst te worden op de site Wealthyspel.nl.

6. Er wordt streng controleerd op degene die zichzelf wil verrijken via een ander account.

7. Wealthyspel.nl is een gratis online spel waarin u in het spel mogelijk ook acties kunt ondernemen die - in het normale leven - wettelijk niet zijn toegestaan. Houd deze acties dus ook alleen in het spel.

8. Niets van deze site zoals scrips, afbeeldingen, mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers van dit spel.

9. Wealthy is afhankelijk van een server. Als deze uitvalt is wealthy niet aansprakelijk voor de gevolgen.

10. Er mag alleen ingebroken worden tijdens de tijden die bekend zijn.
Datum: 16-11-2018 Tijd: 15:29:49 | Speeldag: 16

Wealthy © Rob.productions 2009-2018